Transparència

La Fundació Pinnae posa a disposició diversos continguts en matèria de transparència: informació institucional i organitzativa, informació econòmica i memòria d’activitats.

La Fundació Pinnae està inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2780.

Informació Corporativa

Dades Econòmiques

PINNAE