La Fundació Pinnae dóna suport a 24 projectes del territori

La Fundació Pinnae ha fet públic els 24 projectes seleccionats de la 4a Convocatòria d’Impuls pel Territori. La convocatòria va estar oberta del 20 d’abril al 18 de maig d’aquest any i els projectes els han pogut presentar entitats d’àmbit social així com també les que es dediquen a l’àmbit cultural, artístic, mediambiental i/o esport inclusiu, que desenvolupen les seves activitats dins les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf.

Amb l’ajuda i l’assessorament de la Fundació Pere Tarrés, entitat reconeguda i amb una llarga experiència en aquest tipus d’accions, s’ha fet l’avaluació final dels projectes seguint uns criteris i requisits establerts a les bases, com per exemple la seva viabilitat tècnica, la capacitat de treballar en xarxa, la viabilitat econòmica i la difusió, però molt especialment l’impacte en el territori i en les persones.

Aquesta quarta Convocatòria de projectes d’impuls pel territori ha suposat un important esforç per a la Fundació Pinnae, ja que durant l’exercici 2021 no es va poder realitzar i, de nou, mostra el fort compromís de la Fundació Pinnae amb la societat. Per això, amb una dotació de 300.000 euros i la voluntat de poder donar cobertura al màxim nombre d’entitats l’edició d’enguany s’ha obert a les entitats culturals, mediambientals i esportives, a més de les de caire social que fins ara atenia la convocatòria, sempre amb un impacte social i inclusiu de tots els projectes que es podien presentar, i ha seguit la divisió de dues modalitats de presentació: Modalitat A per a suport a projectes fins a 6.000 euros i Modalitat B per a suport a projectes fins a 15.000 euros. Aquestes línies de suport es reparteixen en projectes que es desenvolupen en les quatre comarques de la Vegueria Penedès.

La decisió dels projectes seleccionats es va prendre el passat 13 de juliol de 2022 en la sessió del Patronat de la Fundació Pinnae celebrada a Vilafranca del Penedès que, actuant com a Jurat, va atorgar els ajuts sol·licitats a 24 projectes amb major puntuació de les entitats següents:

Enguany, dins dels projectes seleccionats trobem iniciatives d’àmbits molt diversos com les adreçades a persones en situació de pobresa o en risc d’exclusió social, necessitats sòcio-educatives, persones grans, persones en situació de malaltia, discapacitat i/o problemes de salut mental, així com propostes culturals i artístiques, propostes esportives i de promoció de la salut i propostes mediambientals, arreu del territori.

Per part de Pinnae s’ha destacat la qualitat altíssima dels 55 projectes presentats així com la extraordinària feina de les entitats socials que estan treballant constantment per a les persones del territori, ja que tots els projectes han obtingut unes puntuacions molt bones seguint els criteris d’avaluació de la convocatòria, animant-les a tornar a presentar-se en futures edicions.

La Fundació Pinnae continua, així, la seva activitat social, contribuint a pal·liar els diferents reptes socials, impactant de forma positiva en les persones i en la societat i alineats als Objectius pel Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.