Quins projectes?

BÀNNER WEB CAT

Les sol·licituds que es presentin han de tenir com a objectiu la realització de projectes d’intervenció social nous o de continuïtat. Cada entitat podrà presentar un sol projecte.

Àmbit dels projectes:

  • Persones en situació de pobresa o en risc d’exclusió social (infants i famílies, joves, persones sense llar, persones migrants o refugiades, etc.)
  • Persones en situació de malaltia, persones amb discapacitat i/o amb problemes de salut mental
  • Persones grans (atenció residencial, soledat no volguda, situació de dependència, etc.)
  • Persones amb necessitats sòcio-educatives (educació no formal, projectes de sensibilització i prevenció, projectes educatius, etc.)

La convocatòria també preveu que es puguin presentar projectes per a la millora de l’accessibilitat, així com projectes culturals i artístics que tinguin un clar objectiu d’impactar socialment.

Quantia de les ajudes i modalitats de presentació:

La Convocatòria 2020 compta amb una dotació total de 300.000 euros i es divideix en dues modalitats de presentació:

  • MODALITAT A. Suport fins 10.000€.

L’aportació de la Fundació Pinnae per a cadascun dels projectes presentats en aquesta modalitat és fins a 10.000€. L’entitat haurà d’aportar un mínim del 10% de recursos propis o externs al projecte presentat.

  • MODALITAT B. Suport des de 10.001€ fins 25.000€.

L’aportació de la Fundació Pinnae per a cadascun dels projectes presentats en aquesta modalitat ha de representar entre el 50% i el 80% del cost total del projecte, amb un màxim de 25.000€ d’ajuda.

Període d’execució:

Els projectes presentats s’hauran de desenvolupar per un període màxim de 12 mesos des del setembre de 2020 i ajustar-se als requisits de les bases.

 
 
DESCARREGA LES BASES 2020
 
 
DESCARREGA FORMULARI MODALITAT A (fins 10.000€)
 
 
DESCARREGA FORMULARI MODALITAT B (10.001€-25.000€)
 
 
DESCARREGA EL MÒDEL D’ACORD
 
 
PRESENTA LA SOL·LICITUD
 
 
FORMULARI DE CONTACTE

PINNAE