Quins projectes?

BÀNNER WEB CAT

Les sol·licituds que es presentin han de tenir com a objectiu la realització de projectes d’intervenció social nous o de continuïtat. Cada entitat podrà presentar un sol projecte.

Àmbit dels projectes:

  • Persones en situació de pobresa o en risc d’exclusió social (infants i famílies, joves, persones sense llar, persones migrants o refugiades, etc.)
  • Persones en situació de malaltia, persones amb discapacitat i/o amb problemes de salut mental
  • Persones grans (atenció residencial, soledat no volguda, situació de dependència, etc.)
  • Persones amb necessitats sòcio-educatives (educació no formal, projectes de sensibilització i prevenció, projectes educatius, etc.)

La convocatòria també preveu que es puguin presentar projectes per a la millora de l’accessibilitat, així com projectes culturals i artístics que tinguin un clar objectiu d’impactar socialment.

Període d’execució:

Els projectes presentats s’hauran de desenvolupar per un període màxim de 12 mesos des del setembre de 2019 i ajustar-se als requisits de les bases.

bases_impulssoliitud_impulsformulari_impulscontacte_impulsmodel-aconrd