La Fundació Pinnae dona suport al projecte “Què Fem” d’Autisme amb futur a través de la 5a convocatòria de projectes “Impuls pel Territori”.

El projecte “Què fem” d’ Autisme amb Futur és un dels 23 projectes seleccionats a la cinquena convocatòria de projectes “Impuls pel Territori”.

L’associació Autisme Amb Futur és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectius conscienciar i difondre informació sobre el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), aconseguir la plena inclusió social, educativa i laboral de les persones amb TEA i donar suport i orientació a les seves famílies. 

Amb un bagatge de projectes exitosos a les esquenes, el projecte de nova creació  “Què fem?” té com a finalitat fomentar la inclusió a la societat i a les activitats de lleure, tant dificultoses per les persones amb TEA, i per altra banda implementar serveis de respir per a tota la família, perquè disposin d’espais on gaudir d’un temps de descans i desconnexió de les dificultats i rutines del dia a dia.

Concretament, l’activitat va destinada a nois/es de 10 anys en endavant del Penedès/Garraf  i es tracta de realitzar sortides setmanals de 2-3h, en cap de setmana, escollides pels mateixos nois/es, i supervisades pels monitors que els acompanyen.  Els joves participen en la fase de disseny, execució i avaluació amb l’ús de metodologies de participació grupal, amb adaptació a la funcionalitat de l’usuari/a i l’ús de sistemes alternatius de comunicació.

Es programen en 2 sessions semestrals on els joves fan una pluja d’idees. S’expressen les preferències generals i són recollides per la coordinadora de l’activitat. Posteriorment, es programen de manera mensual en un calendari adaptat amb pictogrames i s’envia a les famílies perquè puguin anticipar-ho als joves.

És fonamental el coneixement, el respecte i la comprensió de les persones amb TEA per part de la societat en general, i per la comunitat més pròxima (el barri, etc.) en particular. La mateixa participació de les persones amb TEA contribueix positivament a la sensibilització social.

Els mateixos usuaris/es també avaluen de forma trimestral el grau de satisfacció de les activitats i els serveis, mitjançant enquestes individuals i grupals adaptades a les seves capacitats. L’avaluació és la garantia que aquest s’ajusta a les necessitats dels joves i l’eina per conèixer i comprovar el grau de satisfacció dels mateixos joves participants.

Més informació sobre Autisme amb Futur: Inicio | Autisme amb Futur