Programes

La Fundació Pinnae impulsa activitats en els àmbits de l’assistència a les persones més vulnerables o en risc d’exclusió, de la dinamització econòmica i cooperació per al desenvolupament, de la inserció sociolaboral, així com la promoció cultural i la preservació del medi ambient i del patrimoni històric i artístic.

Per a acomplir aquests objectius s’orienta en tres programes d’actuació:

 • Convocatòria de Projectes

  PROGRAMES, programes-cat

  IMPULS SOCIAL PEL TERRITORI. Convocatòria pública adreçada a projectes d'entitats socials que es complementen per donar resposta als reptes socials del territori, atenent a les persones més vulnerables.

  detailspreview
 • Suport al Tercer Sector

  PROGRAMES, programes-cat

  INSERCIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA. És un programa que promou i facilita la Integració Social de persones amb risc d’exclusió a través d’ajuts financers a entitats del Tercer Sector compromeses amb els col·lectius en risc.

  detailspreview
 • Envelliment i Gent Gran

  PROGRAMES, programes-cat

  ASSISTÈNCIA SOCIAL. Per Pinnae, l’atenció als més necessitats és un dels tres pilars de la seva raó de ser.

  detailspreview
 • Promoció Cultural

  PROGRAMES, programes-cat

  FOMENT DE L'EDUCACIÓ I LA CULTURA. La cultura és un dels eixos principals de Pinnae per això aquest programa s’orienta a promocionar les accions culturals del nostre territori.

  detailspreview
PINNAE