La Fundació Pinnae dota de 300.000€ la tercera convocatòria de projectes a l’impuls social pel territori

  • La Convocatòria és una mostra del fort compromís de la Fundació Pinnae en aquestes dates de pandèmia de coronavirus i confinament que afecten especialment a totes les entitats i a totes les persones en risc d’exclusió social
  • Com a novetat, aquest any la Fundació Pinnae introdueix el desdoblament de les dotacions econòmiques en dues modalitats i vincula les propostes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030
  • La Modalitat A abraçarà a projectes amb una dotació fins a 10.000€ i en la Modalitat B la dotació del projecte serà fins a 25.000€
  • Les sol·licituds es podran presentar online entre el 05/05/2020 i el 02/06/2020 (ambdós inclosos) del 2020. Les bases i formularis de presentació es poden descarregar a través del web www.pinnae.cat/convocatories

La Fundació Pinnae presenta la seva tercera Convocatòria de Projectes a l’Impuls Social pel Territori posant a disposició 300.000€ a les entitats socials que treballen per fer front als reptes socials de les persones de la Vegueria Penedès i pretenent donar major cobertura a les necessitats de les persones grans, infància i perfils vulnerables.

Donat el gran interès que van suscitar les Convocatòries dels anys 2018 i 2019, i amb l’objectiu d’arribar a la màxima cobertura possible dels projectes presentats per les Entitats Socials del Tercer Sector de la Vegueria, la Fundació Pinnae triplica la dotació econòmica de la seva Convocatòria des dels seus inicis.

La Convocatòria és una mostra del fort compromís de la Fundació Pinnae en aquestes dates de pandèmia de coronavirus i confinament que afecten especialment a totes les entitats i a totes les persones en risc d’exclusió social.

Per aquest motiu la convocatòria es divideix en dues modalitats de presentació:
  • MODALITAT A. Suport fins 10.000€: L’aportació de la Fundació Pinnae per a cadascun dels projectes presentats en aquesta modalitat és fins a 10.000€. L’entitat haurà d’aportar un mínim del 10% de recursos propis o externs al projecte presentat.
  • MODALITAT B. Suport des de 10.001€ fins 25.000€: L’aportació de la Fundació Pinnae per a cadascun dels projectes presentats en aquesta modalitat ha de representar entre el 50% i el 80% del cost total del projecte, amb un màxim de 25.000€ d’ajuda.

Es limitarà a la presentació d’un únic projecte per entitat i les entitats que ja han rebut l’ajut de Pinnae en anteriors edicions podran presentar-se amb un projecte diferent.

La convocatòria s’adreça a tots aquells projectes que es desenvolupin a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, El Baix Penedès i el Garraf, liderats per organitzacions de l’economia social, incloent entitats privades no lucratives.

Amb l’obertura d’aquesta línia d’ajuts a projectes socials, des de la Fundació Pinnae torna a posar en valor el compromís adquirit amb el teixit social més vulnerable del nostre territori, i que ara més que mai necessita recursos per adaptar o reorientar la seva activitat a favor dels col·lectius en risc d’exclusió social.

Les entitats sol·licitants podran presentar el seu projecte entre el 05/05/2020 i el 02/06/2020 (ambdós inclosos), complimentant degudament el formulari a la modalitat a la qual s’opta i que es pot descarregar al web www.pinnae.cat/convocatories. La presentació de les propostes és online, a través de l’apartat “Presentació de projectes” del web www.pinnae.cat/convocatories.

D’entre tots els projectes, la Fundació Pere Tarrés, entitat reconeguda i amb una llarga experiència en aquest tipus d’accions, portarà a terme la selecció dels projectes més adequats.

Les sol·licituds que es poden presentar han de tenir com objectiu la intervenció social, adreçant-se prioritàriament a persones en situació de pobresa o en risc d’exclusió social, persones en situació de malaltia, persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental, persones grans i persones amb necessitats sòcio-educatives.
_______________________________________

La Fundació Pinnae continua la seva activitat social, contribuint a pal·liar els diferents problemes socials, impactant de forma positiva en les persones i en la societat més propera.

Amb aquesta convocatòria, la Fundació Pinnae també es compromet amb els objectius marcats pel Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides amb l’Agenda 2030, en referència a l’erradicació de la pobresa, la lluita per un treball digne i la reducció de desigualtats.

Projectes guanyadors d’edicions anteriors