Adquisició d’un vehicle adaptat. Projecte de la Fundació l’Espiga

convocatóries

Adquisició d'un vehicle adaptat

La Fundació L'Espiga treballa en l'atenció integral a les persones amb diversitat funcional en tot el seu cicle vital, facilitant-los les eines perquè en la mesura de les seves possibilitats siguin autònoms i puguin participar en els diferents àmbits de la vida quotidiana. I en aquest punt es troben amb un handicap molt important i necessari de solucionar, com és el no posseir d’un vehicle adaptat propi per a la realització de sortides i excursions amb les persones que assisteixen als seus recursos, ja sigui l'escola d'educació especial, el centre ocupacional, el centre de dia o les residències. El problema social bàsic que atén aquest projecte és el desplaçament diari d'una sèrie de persones amb paràlisi cerebral i necessitats diàries bàsiques, desplaçaments des de casa de residència fins als diferents recursos, així com sortides recreatives, tan necessàries per a tothom i més per persones d'aquests col·lectius, que ja per endavant tenen dificultats imposades socialment per pertànyer al col·lectiu a què pertanyen. El posseir d’un vehicle adaptat facilitaria molt la tasca diària pel que fa a transport i a tots els nivells la planificació, així com les sortides lúdiques i recreatives i donaria un plus de qualitat de vida a aquestes persones.

Els destinataris del projecte són persones en situació de malaltia, persones amb discapacitat i/o amb problemes de salut mental. El projecte preveu beneficiar a 117 persones amb diversitat funcional de diferent índole: paràlisi cerebral, retràs mental, trastorns greus de la personalitat, trastorns de conducta i plurideficiències, primant els trastorns motors per sobre d’altres.

Accedeix al web de la Fundació l'Espiga: AQUÍ

Projecte guanyador de la Convocatòria 2018 de projectes d'impuls social pel territori de la Fundació Pinnae

#pinnaeimpuls

PINNAE