Suport al Tercer Sector

Asil Inglada Via

Compromisos amb les persones més vulnerables:

- Orientar la nostra activitat al seu servei
- Recolzar el desenvolupament de l’autonomia de les persones
- Ajudar a la promoció i la defensa dels seus drets fonamentals
- Impulsar la seva participació en els programes que tinguin en nostre suport financer
- Fomentar la qualitat de vida i la iniciativa personal

Compromisos amb les entitats del Tercer Sector:

- Donar suport financer i reconeixement a la seva activitat
- Instar els processos de millora continua per obtenir els millors resultats amb els recursos facilitats

Compromisos amb la societat:

- Donar suport a les entitats compromeses amb la transparència de la seva gestió
- Recolzar el treball en xarxa
- Promoure el desenvolupament sostenible i respectuós amb el territori i l’entorn

PINNAE