La Fundació Pinnae commemora el 8M mostrant el projecte integrador de La Malva Acció Feminista

El 8 de març és el Dia Internacional de les Dones que commemora la labor de les dones per la seva participació, juntament amb els homes, en l’àmbit laboral. Des de l’inici de la revolució industrial quan la població femenina dels sectors populars es va incorporar al treball assalariat, van aparèixer diversos moviments de dones en pro dels seus drets. Des de la primera celebració ja han passat 110 anys. És un dia reconegut per l’ONU per reivindicar el feminisme i denunciar el sexisme.

Per això, en el marc del Dia de la Dona, la Fundació Pinnae vol donar visibilitat a la tasca de l’Associació La Malva Acció Feminista de Calafell, entitat que va resultar guanyadora a la convocatòria 2020 d’impuls social pel territori i que enguany està duent a terme el seu projecte Educant en igualtat: Penedès lliure de masclismes, amb el nostre suport.. Un projecte que té com a finalitat promoure activitats sòcio-educatives generant espais de reflexió i debat amb el jovent, adolescència i la resta de la població municipal envers la promoció de la igualtat per tal de desnormalitzar mites i estereotips que generen desigualtats de gènere.

Amb el suport de Pinnae, La Malva reforça dues línies de treball del seu projecte: promocionar la igualtat efectiva i real entre dones i homes, i prevenir i sensibilitzar a la ciutadania envers les violències masclistes, impactant en els àmbits de la joventut, igualtat i la cultura.

Les activitats realitzades han estat la Performance Sabates Vermelles contra la violència masclista (25 novembre), la Marxa exploratòria a Calafell Poble (3 desembre) per tal de trobar zones solitàries poc segures i amb manca d’il·luminació i tot un reguitzell d’activitats per prevenir actituds masclistes, detectar situacions d’abús sexual, treballar la importància d’establir relacions afectives sanes i igualitàries i sensibilitzar a la ciutadania a través de xerrades, tallers i campanyes dibulgatòries. Avui, 8M es duen a terme una sèrie d’accions com la performance “DONES VISIBLES, REFERENTS NECESSARIS” i la Gimcana Torba-les per Visibilitzar-les!, una gimcana del 8 al 31 de març per tal de visibilitzar la tasca i els mèrits assolits per 8 dones del municipi. Altres activitats previstes al projecte seran xerrades i contacontes sobre la diversitat familiar a diferents escoles i instituts, Sant Jordi feminista amb activitats i tallers de lectura infantil amb contes especialitzats, teatre contra estereotips de gènere, etc…

Aquest projecte també té com objecte generar sinèrgies amb altres entitats i serveis municipals, així com de dotar a la Malva com a punt d’informació i assessorament per a totes aquelles persones que ho necessitin.

La Malva Acció Feminista Calafell és una Associació de dones que treballa per incorporar la perspectiva de gènere a tots els àmbits locals, treballant en la promoció de la igualtat i en la prevenció de les violències masclistes.

8m la malva