Pinnae, nou motor econòmic del Tercer Sector

Després d’un any de la posada en marxa del programa de finançament a projectes socials, la Fundació Pinnae ha esdevingut el motor econòmic de diferents projectes d’organitzacions del Tercer Sector tant al Penedès com a altres zones de Catalunya.

En els darrers mesos, aquesta fundació penedesenca (la qual treballa per donar cobertura a les necessitats de les persones -especialment les que es troben en risc d’exclusió social- així com contribuir a la dinamització econòmica) ha donat suport econòmic a projectes promoguts per organitzacions del Tercer Sector les quals han trobat amb Pinnae un partner econòmic perfecte per a poder desenvolupar les seves iniciatives, les quals sense aquest suport, hagués resultat complicat d’haver-se pogut realitzar. Entre els projectes finançats n’hi ha al Penedès i fora dels límits de la comarca.

Es compleix un any de la posada en marxa del programa de finançament a entitats

 

 

Foto recollida biomassa Nou Verd_NP

Entre els projectes penedesencs hi ha “Vinyes per calor”, una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb la participació de Nou Verd (centre especial de treball) consistent en l’aprofitament de les restes de la poda dels ceps com a biomassa per a calefacció tot creant ocupació a persones amb especials dificultats. Aquest projecte ha estat seleccionat pel Programa LIFE de la Unió Europea com a projecte innovador mediambientalment. Aquesta iniciativa ha facilitat la creació de 3 llocs de treball directes i 3 més d’indirectes a més de l’impacte ambiental que ha suposat (s’ha generat 500 MWh d’energia a través de biomassa amb un estalvi de 44.000 L. de gasoil i una reducció en emissions de CO2 de més d’un 90%)

Foto La Bugaderia de Mas Alborna 7_NPEn aquest sentit, també destaca el projecte de “La Bugaderia”, promogut per la Fundació Mas Albornà, una iniciativa de base social amb la finalitat de crear oportunitats laborals a persones amb discapacitat i especials dificultats. El projecte consisteix en la posada en marxa de la major bugaderia de la comarca en la seva classe per a la creació de llocs de treball estables i formació professional dels treballadors. Aquesta proposta ha generat 5 llocs de treball estables i la formació i capacitació professional dels treballadors. També cal destacar que el projecte aposta pel medi ambient i el respecte ambiental. Doncs, les 16 plaques solars instal·lades al sostre de La Bugaderia, permeten escalfar l’aigua necessària per dur a terme el funcionament de la mateixa.

Fora de l’Alt Penedès, Pinnae ha acompanyat financerament dues organitzacions. D’una banda ha col·laborat amb DINCAT-Plena Inclusió, la federació que agrupa les entitats dedicades a la discapacitat intel·lectual arreu de Catalunya per donar suport a les persones amb limitacions psíquiques, oferint oportunitats, potenciant les capacitats i millorant la seva qualitat de vida.

Foto APRODISCA 2_NP

De l’altra, Pinnae ha donat suport financer per l’ampliació de places del centre ocupacional d’APRODISCA (Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà), una entitat social especialitzada en la prestació de serveis per a persones amb discapacitat, que es troben en situacions amb necessitat d’atenció especial, promovent la seva qualitat de vida i integració social i laboral. Amb aquesta acció s’ha pogut donar cobertura a 20 usuaris nous i s’han generat 4 llocs de treball.

Un programa de finançament amb la màxima garantia

 

 

L’objectiu de Pinnae amb el programa de finançament és contribuir a la creació d’un escenari productiu i socialment rellevant tot construint escenaris de més benestar per a les persones amb dificultats en una societat que sigui més inclusiva.

Així, els compromisos que Pinnae ha adquirit amb les organitzacions del Tercer Sector a través dels seus programes passen per donar suport financer i reconeixement a la seva activitat, treballar en els processos de millora contínua per obtenir els millors resultats amb els recursos facilitats, vetllar per transparència en la gestió, donar suport al treball en xarxa i, finalment, promoure el desenvolupament sostenible i respectuós amb el territori i l’entorn.

Des de la posada en marxa del programa de finançament, Pinnae ha vetllat per garantir la màxima sostenibilitat econòmica i social dels projectes als quals ha donat suport. En aquest sentit, des del maig de 2016 tots els projectes compten amb la garantia d’Avalis (organisme impulsat per la Generalitat per a facilitar l’accés al finançament a pimes, autònoms i entitats sense ànim de lucre) amb l’objectiu d’apostar i promoure projectes de solvència contrastada.