Pinnae, continua la tercera fundació especial de Catalunya en volum d’inversió

L’obra social de les antigues caixes d’estalvis catalanes continua vigent a Catalunya, després de quatre anys de la seva transformació en fundacions especials. Així és desprèn de l’Informe que des del 2014 elabora anualment la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades d’execució pressupostària que faciliten les mateixes entitats. L’any 2017, les set fundacions van invertir 60,2 milions d’euros a projectes d’obra social, el que representa un 5,43% més que durant el 2016 i un 16,89% respecte al 2014, primer exercici complert després de la transformació.

En concret, la Fundació Catalunya-La Predera hi va destinar un 60,8% del total invertit; la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, el 29,1%; la Fundació Pinnae, el 3,8%; la Fundació Iluro, el 2,1%; la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859, el 2,0%; la Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, l’1,8%; i la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu, el 0,4%

El document, que es pot consultar a la pàgina web del Departament, permet fer una fotografia de l’activitat econòmica d’aquestes entitats, ja que analitza les dades i classifica la informació per objectius harmonitzats i definint amb les entitats tot un seguit d’indicadors que serveixen per mesurar-ne el grau de compliment.

Podeu consultar-lo clicant el següent enllaç: Informe sobre l’activitat de les fundacions especials 2017

Una obra social en creixement: 2,72 milions de destinataris i 477 accions arreu de Catalunya

De caixes d’estalvis a fundacions privades especials amb un objectiu: preservar i assegurar la continuïtat de l’obra social