Pinnae, 10 anys de compromís amb la societat i la cultura catalanes

El proppassat 18 de juliol es va realitzar al Palau Robert de Barcelona l’acte de reconeixement a la tasca de les Fundacions Especials Catalanes “10 anys de compromís amb la societat i la cultura catalanes”, amb motiu del 10è Aniversari de les Fundacions Especials, nascudes per a continuar la tasca de gestió del patrimoni i de les activitats que venien realitzant les antigues Caixes d’Estalvis Catalanes a través de la seva Obra Social, davant del risc que el procés de bancarització en provoqués la seva pèrdua.

Les  conselleres d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas i de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, van presidir l’acte juntament amb els presidents de la Fundació La Pedrera  (àmbit territorial Catalunya), la Fundació Pinnae (àmbit territorial Vegueria Penedès), la Fundació Iluro (àmbit territorial Maresme), la Fundació Antigues Caixes Catalanes (àmbit territorial Catalunya, excepte territoris originaris de Terrassa, Sabadell i Manlleu), la Fundació Antiga Caixa Terrassa (àmbit territorial Terrassa), la Fundació 1859 Caixa Sabadell (àmbit territorial Sabadell) i la Fundació Antiga Caixa Manlleu (àmbit territorial Manlleu).

Les conselleres van destacar que totes les Fundacions Especials han pogut preservar l’obra social, i va celebrar que fins ara s’hagin pogut assolir tots els objectius marcats fa una dècada que son: actuar en el territori d’on originàriament són, vetllar per les necessitats reals que es donen als àmbits culturals, educatius, socials/assistencials i mediambientals, ser el màxim eficient amb els recursos propis, i preservar les activitats que es feien des de l’obra social, innovant i creant-ne de noves.

Durant aquesta dècada, les set fundacions han destinat 584 milions d’euros a projectes d’acció social i cultural a Catalunya, i s’han dut a terme 954 projectes durant aquest període de temps, arribant a 23,58 milions de persones beneficiades.

Pel que fa a la Fundació Especial Pinnae, hereva de l’obra social de la Caixa d’Estalvis del Penedès, va néixer fa deu anys amb la voluntat d’actuar com a factor generador d’oportunitats a la Vegueria Penedès, treballant amb responsabilitat, compromís i sota criteris de sostenibilitat, emparant les seves actuacions des de l’acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides que recull l’Agenda 2030.

En l’actualitat l’objectiu principal de la Fundació és constituir-se com a  referent de l’impuls de la vida social i cultural, així com del desenvolupament econòmic a la Vegueria Penedès. La Fundació actua com un agent de transformació a favor dels col·lectius que més suport requereixen, aportant un estímul clar a la millora social, i desenvolupant activitats en els àmbits d’acció social, proporcionant assistència a les persones més vulnerables o en risc d’exclusió, així com actuant com a exponent de la dinamització econòmica, de la inserció sociolaboral, i també de la promoció cultural.

La forma d’actuar de Pinnae se sustenta i articula al voltant d’uns valors que li son propis i irrenunciables com són: la solidaritat, l’ètica, el compromís territorial, la responsabilitat, el factor humà i la independència.

Fent una mirada enrere d’aquests 10 anys cal destacar el canvi d’orientació de l’obra social, abans vinculada eminentment als interessos de l’antiga entitat financera, per arribar a l’escenari actual amb una situació d’independència que permet a la Fundació treballar pel desenvolupament projectes de cohesió social i econòmica, establint aliances amb operadors del tercer sector, donant veu a la cultura, i a la preservació del patrimoni generador de sinèrgies i d’aportació de valor pel territori.

D’altra banda el procés de conversió a Fundació Especial va provocar un canvi transcendental que va implicar deixar de tenir importants recursos recurrents procedents de l’antiga Caixa, per haver de passar a gestionar un patrimoni exigent i no sempre generador de rendiments recurrents, des d’una perspectiva responsable i de sostenibilitat, també respecte de les activitats i accions a dur a terme.

Així, es va passar de tenir una estructura de professionals, amb mitjans i recursos de grans dimensions, amb característiques i qualitats molt especialitzades, a haver de treballar amb un reduït equip de professionals de perfil polivalent i ambivalent, però altament compromès amb l’entitat, i òbviament amb un conjunt de recursos ben limitat.

No obstant i malgrat les dificultats, la Fundació Pinnae ha anat superant els diferents reptes que se li han plantejat, i ha sabut adaptar-se als nous temps, sense perdre en essència l’esperit de retorn social sempre present en el seu ADN.

Fent una mirada al futur, és voluntat de la Fundació continuar treballant per intensificar les tasques de cohesió social i econòmica, incrementar la cooperació i l’establiment d’aliances per assolir objectius, i tanmateix mantenir la independència i la sostenibilitat.

La Fundació Pinnae està preparant la celebració del seu desè aniversari que tindrà lloc entre 24 al 29 d’octubre, amb uns seguit d’activitats de perfil cultural, divulgatiu i participatiu, dirigides públic en general i que ben aviat s’informaran.