La Fundació Pinnae farà un Centre de Dia a la Casa Berch i Galtés

La Fundació Pinnae, entitat sense ànim de lucre, continua amb el seu habitual i ferm compromís social i treballa en un dels seus objectius principals que és procurar l’envelliment actiu i saludable del col·lectiu de la “Gent Gran”, posant al seu abast aquelles instal·lacions i recursos que els siguin disponibles.

En aquest sentit, la Fundació Pinnae i la Família Nicolás Magriñà, mostrant especial interès a facilitar l’atenció del citat col·lectiu de persones grans i en el fet que disposin d’uns espais on poder desenvolupar el seu dia a dia amb el màxim de serveis que puguin necessitar i que alhora sigui un lloc de trobada, i per tal de coordinar esforços i recursos en la finalitat indicada, ambdues parts han formalitzat recentment la compravenda de la finca coneguda com la Casa Berch i Galtés del C/ Bisbe Morgades núm. 15, de Vilafranca del Penedès, que ha passat a ser propietat de la Fundació.

L’acord en l’adquisició de l’immoble ha vingut determinat per la finalitat social a la qual serà destinada la finca, en la que s’efectuarà una important rehabilitació per ser dedicada a Centre de Dia i amb la previsió que estigui operatiu a les acaballes d’aquest any. Amb la Família Nicolás Magriñà, la Fundació ha formalitzat un “Conveni de Col·laboració pel Nou Centre de Dia” que permet la seva rehabilitació integral, fent sostenible i viable el nou projecte.

El nou equipament portarà el nom de: “FUNDACIÓ PINNAE- CENTRE DE DIA JAUME NICOLÁS”

La finca disposa d’una superfície construïda de 337 m² i d’un magnífic jardí de 418 m².

Juntament amb la Residència Inglada Via, els Allotjaments Tutelats del C/ Sant Bernat núm. 14 i el nou Centre de Dia, la Fundació Pinnae esdevé capdavantera, no només a la Comarca sinó també a tota la Vegueria Penedès, en oferir uns espais amables amb el teixit urbà, interdependents i no massificats que permeten un envelliment de qualitat, actiu i saludable, a la Gent Gran.

L’equip de professionals de la Residència Inglada Via gestionarà i coordinarà tots tres espais dedicats a la cura de la Tercera Edat.

Amb aquesta nova fita, la Fundació Pinnae posa a l’abast de la Vila quatre cases centenàries, les tres dedicades exclusivament a la Gent Gran, més el Fòrum Berger-Balaguer, que en la seva activitat social i cultural, acull, entre d’altres, l’Aula Universitària per a la Gent Gran.

Tots aquests espais, totalment rehabilitats, estan disponibles per a l’ús i gaudi de la ciutadania, una mostra més del fort compromís amb les persones i el territori de la Fundació Pinnae.

Notícia al 3devuit:
La Fundació Pinnae construirà un gran centre de dia a Vilafranca