Nou acord de suport financer entre Pinnae i la Cooperativa Nou Verd per a la creació d’ocupació

La Fundació Pinnae i la el CET Nou Verd, SCCL han signat un nou acord de suport financer per a l’adquisició de nova maquinària i vehicles per al servei de neteja i manteniment de les zones verdes que gestiona aquesta entitat social, el qual s’inclou dins un projecte d’ocupació de persones amb discapacitat i amb especials dificultats. El finançament els permetrà adaptar el seu servei a les noves necessitats que requereix el contracte de serveis que presten a Vilafranca del Penedès en matèria de neteja i manteniment de les zones verdes, elements vegetals viaris i parcs així com la poda d’arbrat i beneficiarà 55 persones.

La Fundació Pinnae ha donat suport financer per a la compra de nova maquinària

 

 

Entre aquesta maquinària adquirida s’hi compten un tractor segadora desbrossadora, camions amb bolquet i furgonetes, trituradora de restes d’esporga, màquina elevadora, una arrabassadora de manillar, una màquina d’aigua d’alta pressió, camió cisterna i segadores. En aquest sentit, el CET Nou Verd, SCCL ja ha començat a incorporar part d’aquesta maquinària i vehicles en la seva flota que actualment treballa en aquest nou contracte de serveis a Vilafranca del Penedès.

El suport rebut s’emmarca dintre del programa de finançament a projectes socials d’entitats del Tercer Sector que promou des del 2015 la Fundació Pinnae, un programa que situa aquesta fundació penedesenca com a partner i motor econòmic per al desenvolupament d’iniciatives de base social tant al Penedès com a altres zones de Catalunya.

Aquesta no és la primera vegada que Pinnae fa confiança a un projecte de Nou Verd, SCCL. L’any 2016 va es va donar suport al projecte “Vinyes per calor”, una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb la participació de  Nou Verd, SCCL consistent en l’aprofitament de les restes de la poda dels ceps com a biomassa per a calefacció tot creant ocupació a persones amb especials dificultats. Aquest projecte va ser seleccionat pel Programa LIFE de la Unió Europea com a projecte innovador mediambientalment. Logo Nou Verd

Nou Verd SCCL és una cooperativa d’iniciativa social, sense afany de lucre, que té l’objectiu de promoure i facilitar la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat, prioritàriament treballadors amb malaltia mental. Compta amb unes 70 persones amb discapacitat i té com a activitat principal la prestació de serveis de creació i manteniment de jardins, adequació i recuperació d’espais verds i vivers de plantes, així com la recollida de residus i altres activitats complementàries, afavorint la formació i integració social i laboral de persones amb trastorn mental i/o altres discapacitats de la comarca de l’Alt Penedès, com a factor clau per a millorar la seva qualitat de vida, en un itinerari personalitzat d’inserció.

Un programa de finançament per a generar valor social i econòmic

 

 

La Fundació Pinnae treballa per donar cobertura a les necessitats de les persones -especialment les que es troben en risc d’exclusió social – així com per contribuir a la dinamització econòmica. L’objectiu de Pinnae amb el programa de finançament és contribuir a la creació d’un escenari productiu i socialment rellevant tot construint entorns de més benestar per a les persones amb dificultats en una societat que sigui més inclusiva.

Des de la posada en marxa del programa de finançament, la Fundació Pinnae ha vetllat per garantir la màxima sostenibilitat econòmica i social dels projectes als quals ha donat suport en el territori.


La notícia als mitjans: