L’Espai Cultural Fòrum Berger millora el sistema d’àudio per a persones amb dificultats auditives

La Fundació Pinnae treballa per millorar la comoditat dels usuaris de l’Auditori del Fòrum Berger, i a partir d’ara també per a les persones amb pèrdua auditiva i que utilitzen audiòfons o implants, instal·lant equips que faciliten la recepció de la informació directament als aparells dels usuaris a través d’un sistema magnètic i eliminant qualsevol interferència. Aquesta nova acció complementa la recent incorporació d’aparells de purificació d’aire per a la total desinfecció de les partícules en suspensió.

Aquesta nova tecnologia auditiva s’anomena bucle magnètic o d’inducció i és un sistema de so que converteix el senyal d’àudio en un camp magnètic captat pels audiòfons i que el transformen en so dins de l’orella de l’usuari o usuària, aïllant-lo del soroll ambient. El resultat és la recepció d’un so net, nítid, perfectament intel·ligible i amb un volum adient davant d’una projecció audiovisual o d’una conferència com a exemple.


La Fundació Pinnae, equipa l’Auditori de l’Espai Cultural Fòrum Berger, amb la instal·lació de bucles magnètics per a millorar l’atenció a les persones amb disminució auditiva

Seguint els OD’S de l’agenda 2030, i amb el compromís de contínua millora, Pinnae s’esforça per a adaptar les seves instal·lacions a persones amb diferents capacitats reduïdes. La voluntat de la Fundació és la d’aportar benestar als usuaris de l’auditori que participin a les conferències, xerrades, concerts, cine, teatre o qualsevol altra activitat cultural, educativa o divulgativa.

Les persones que utilitzen audiòfons podran identificar espais amb bucle magnètic disponible gràcies a un símbol accessibilitat auditiva que els identifica.

I com funciona?

Els usuaris dels aparells han d’activar la posició «T». No obstant alguns dels dispositius s’activen de forma automàtica i la tele bobina amb la qual està equipada la seva pròtesi s’indueix amb el camp magnètic d’àudio creat pel bucle magnètic. Com a resultat, a cau d’orella els hi arriba el so amb la mateixa qualitat que té en la font d’emissió.

De la mateixa manera que les persones amb mobilitat reduïda pateixen barreres arquitectòniques, dels quals aquest espai ja està adaptat, les persones amb sordesa i ceguesa pateixen barreres de comunicació i de la informació.

Destaquem doncs la innovació que suposa aquesta instal·lació per suprimir les barreres en la comunicació al nostre espai i facilitar l’accessibilitat a través de la tecnologia la integració d’un col·lectiu que, només a l’estat espanyol hi ha 4,5 milions d’habitants amb aquesta discapacitat. Aquest muntatge ha comptat amb la supervisió de l’empresa SITEC Audiovisual SL i la col·laboració de DKV Assegurances Agència Vilafranca.

Recordem que la casa Fòrum Berger és un Espai Cultural i està a disposició de la ciutadania  (L’Aula de Cultura, l’Auditori, les sales polivalents i la Casa Museu) per tal que es pugui continuar dinamitzant la vida cultural i social del territori. Per peticions i informació cal dirigir un correu electrònic a: forum@pinnnae.cat