Pinnae dóna suport al manifest a favor de la gent gran davant la situació del coronavirus

Davant les dificultats que presenta la situació actual arrel de l’impacte del coronavirus, el document promogut per la Fundació Provea exposa la situació de vulnerabilitat de les persones grans i posa en coneixement la manca d’atenció i protecció que ha tingut el col·lectiu.

Conscients de la gravetat de la situació i la dificultat per gestionar-ho, demanem que es puguin prendre les mesures oportunes i agraïm la dedicació de les entitats i persones que estan treballant per cobrir les necessitats de tota la ciutadania i, especialment, de les persones grans.