La Fundació Pinnae tercera fundació especial de Catalunya en volum d’inversió

L’obra social de les antigues caixes d’estalvis catalanes continua vigent a Catalunya, després de cinc anys de la seva transformació en fundacions especials. Això es desprèn del darrer informe d’activitat corresponent a l’exercici 2018 que ja es pot consultar al web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Es tracta d’un document que des del 2014 elabora anualment la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades d’execució pressupostària que faciliten les entitats. L’any 2018, les set fundacions van invertir 61,5 milions d’euros en projectes d’obra social, xifra que representa un 2,17 % més que durant el 2017 i un 19,35 % respecte al 2014, el primer exercici complet després de la transformació.

En concret, la Fundació Catalunya-La Pedrera va destinar a obra social a Catalunya l’any 2018 un 60,1 % del total invertit; la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, el 30,3 %; la Fundació Pinnae, el 3,5 %; la Fundació Iluro, el 2,0 %; la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859, l’1,9 %; la Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, l’1,3 %; i la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu, l’1,0 %.

El document, que es pot consultar a la pàgina web del Departament i a la nota de premsa, permet fer una fotografia de l’activitat econòmica d’aquestes entitats, ja que analitza les dades i classifica la informació per objectius harmonitzats definint amb les entitats tot un seguit d’indicadors que serveixen per mesurar-ne el grau de compliment.

D’acord amb aquesta classificació, dels 61,5 milions d’euros que les fundacions van destinar a obra social el 44,7 % (27,48 M€) es va invertir en projectes d’assistència social; el 43,4 % (26,68 M€) en l’àmbit de l’educació i la cultura; el 6,0 % (3,70 M€) per al foment de l’excel·lència; i el 5,9 % (3,62 M€) a la difusió i protecció del patrimoni natural i del medi ambient.

Podeu consultar l’informe clicant el següent enllaç: Informe sobre l’activitat de les fundacions especials 2018

Una obra social en creixement: 2,99 milions de destinataris i 416 accions arreu de Catalunya

482 projectes i 13 milions de destinataris en cinc anys

De caixes d’estalvis a fundacions privades especials amb un objectiu: preservar i assegurar la continuïtat de l’obra social