La Fundació Pinnae, tercera fundació especial a Catalunya en volum d’inversió

L’obra social de les antigues caixes d’estalvis catalanes continua vigent a Catalunya, després de tres anys de la seva transformació en fundacions especials. Així és desprèn de l’Informe que des del 2014 elabora anualment la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades d’execució pressupostària que faciliten les mateixes entitats. L’any 2016, les set fundacions van invertir 57,1 milions d’euros a projectes d’obra social, el que representa un 4,87% més que durant el 2015 i un 10,78% respecte al 2014.

En concret, la Fundació Catalunya-La Predera hi va destinar un 61,2% del total invertit; la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, un 28,6%; la Fundació Pinnae, un 4,5%; la Fundació Iluro, un 2,0%; la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859, un 2,0%; la Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, un 1,3%; i la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu, un 0,4%.

El document, que es pot consultar a la pàgina web del Departament, permet fer una fotografia de l’activitat econòmica d’aquestes entitats, ja que analitza les dades i classifica la informació per objectius harmonitzats i definint amb les entitats tot un seguit d’indicadors que serveixen per mesurar-ne el grau de compliment.

Podeu consultar-lo clicant el següent enllaç: Informe sobre l’activitat de les fundacions especials 2016

Una obra social en creixement: 2,7 milions de beneficiaris i més de 500 accions arreu de Catalunya

De caixes d’estalvis a fundacions privades especials amb un objectiu: preservar i assegurar la continuïtat de l’obra social