Joan Melero, nou director de la Fundació Pinnae

El Patronat de la Fundació Pinnae ha anomenat nou Director de la Fundació en Joan Melero Esteve. El senyor Melero és advocat i presenta un currículum totalment adequat per dirigir la Fundació.

Pren el relleu de l’Antoni Gistau, que s’ha jubilat al desembre, tot finalitzant l’exercici 2021.

La Fundació Pinnae continua sent un agent transformador del territori, sempre a favor dels col·lectius que presenten més necessitats.

La Fundació està present al territori mitjançant la Convocatòria d’Impuls Social pel Territori amb impacte a tota la Vegueria, també amb l’oferta d’equipaments sociosanitaris per a la gent gran, composats per la Residencia Inglada Via, els Allotjaments Tutelats del carrer Sant Bernat i el nou Centre de dia del Tívoli que fan que la Fundació sigui pionera en aquest àmbit al Penedès, i el Festival Solidari MusicVeu, el més important del país per la seva durada, per les seves ubicacions diferenciades a tot el territori, per l’actuació prevista d’onze grups i per la seva acció social de la seva recaptació, enguany destinada a favor de les persones afectades per Alzheimer.

Tanmateix, a l’Aula de Cultura del Fòrum Berger Balaguer s’acullen exposicions temporals tot l’any.

La Fundació també manté actius 12 casals d’avis, amb convenis amb diferents Ajuntaments, i dóna suport al Vilapensa, a la campanya de Vilafrancs, a la campanya “Cap nen sense joguina” de la Creu Roja, a les Aules de la Gent Gran i al Tercer Sector afectat per la COVID-19, entre d´altres.

El Patronat de la Fundació Pinnae està presidit per en Martí Solé Bordes i els seus vocals són, en Joan Raventós Pujadó, en Jordi Solé Tuyà, en Toni Rossell Trens, na Maria Batet Rovirosa, en Joan Nicolás Magriñà, en Joan Manel Montfort Guasch, n’Albert Colomer Espinet i n’Àngela Matas Ràfols.

La Fundació Pinnae esdevé un factor generador d´oportunitats per atendre les necessitats de la societat actual, tot contribuint al seu progrés, a la dinamització sòcio-econòmica i a la cultura solidària, mostrant el fort compromís de la Fundació Pinnae amb les persones i el territori.

A la fotografia d’esquerra a dreta Antoni Gistau, Martí Solé i Joan Melero