Pinnae, tercera fundació especial a Catalunya en quant a volum d’inversió

Les set fundacions especials, nascudes després del procés de transformació de les antigues caixes d’estalvis catalanes, van destinar un total de 54.414.368,80 euros a projectes d’obra social a Catalunya durant el 2015, un 7,6% més que l’any anterior. Així es desprèn de l’informe que anualment elabora la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades d’execució pressupostària que faciliten les mateixes entitats i que permeten fer una fotografia de la seva activitat econòmica, actualment centrada en la seva totalitat en activitats relacionades amb l’obra social, durant tot un exercici.

En concret, Fundació Catalunya-La Predera hi va destinar un 60,6% del total invertit; la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, el 29,1%; la Fundació Pinnae, el 4,1%; la Fundació Iluro, el 2,2%; la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859, el 2,1%; la Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, l’1,2%; i la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu, el 0,7%.

El document, que es pot consultar a la pàgina web del Departament, analitza les dades i classifica la informació per objectius harmonitzats i definint amb les entitats tot un seguit d’indicadors que serveixen per mesurar-ne el grau de compliment.

Podeu consultar-lo clicant el següent enllaç: Informe sobre l’activitat de les fundacions especials 2015

Un informe del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda analitza la despesa social de les hereves de les “antigues caixes d’estalvis” catalanes, després de la seva transformació.

Les set fundacions han impulsat un total de 94 projectes, amb 475 accions arreu de Catalunya, dels quals se n’han beneficiat 2,54 milions de persones.