Història i antecedents

cajaahorros

Primera oficina de Caixa Penedès al C/ General Prim, 3 de Vilafranca

La Fundació Pinnae neix el 2013 hereva de l’antiga Obra Social de Caixa Penedès com a conseqüència dels canvis legislatius a Catalunya que afecten a les Obres Social de les Caixes d‘Estalvi, i es constitueix en una nova fundació per atendre les necessitats de la societat actual, contribuint al seu progrés, promovent la cohesió social, la dinamització econòmica i la cultura del seu territori.

L’antiga Caixa Penedès va néixer l’any 1913 promoguda per l’Associació Catòlica de Vilafranca, i es va fundar sota el nom Caja de Ahorros del Penadès, com una institució de caràcter social i benèfic.

Des de llavors i durant 100 anys l’Obra Social ha esdevingut pel territori un pilar referent, de promoció de les activitats socials i culturals.

Ara, la Fundació Pinnae evoluciona en el temps i neix totalment orientada com a factor generador d’oportunitats envers el tradicional paper de l’antiga Obra Social de prestació de serveis i es converteix en una fundació que té la finalitat de d’impulsar activitats en els àmbits de l’assistència a les persones més vulnerables o en risc d’exclusió, de la dinamització econòmica, de la inserció sociolaboral, així com la promoció cultural, d’acord amb els objectius marcats pel Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides amb l’Agenda 2030.ODS - Objectius pel Desenvolupament Sostenible. Agenda 2030

PINNAE