Formulari de presentació del Microrelat

 

 Formulari de presentació del Microrelat

*IMPORTANT: tots els camps són obligatoris. Un cop fet l’enviament, assegureu-vos de rebre un correu electrònic amb acús de rebuda a l’email que ens heu indicat al formulari.

  Nom i Cognoms alumne/a (obligatori)

  Edat i curs de l'alumne/a (obligatori)

  Centre Educatiu on l'alumne està matriculat (obligatori)

  Població del Centre Educatiu (obligatori)

  Nom i Cognoms pare/mare o tutor legal (obligatori)

  DNI pare/mare o tutor legal (obligatori)

  Telèfon de contacte (obligatori)

  Email (obligatori)

  Formats acceptats PDF o DOC (Màx. 2Mb) Si necessiteu pujar un arxiu més gran, contacteu amb nosaltres (obligatori)

  Com a pare/mare o tutor legal de l'alumne/a accepto les bases d'aquest concurs i consenteixo l'ús de les dades personals d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, detallat en el següentAVÍS LEGAL

  *IMPORTANT: tots els camps són obligatoris. Quan feu l'enviament, s'indicarà en un requadre verd que s'ha fet correctament. Si manca algun camp, el formulari marcarà el camp que falta en vermell. Un cop fet l'enviament, assegureu-vos de rebre un correu electrònic amb acús de rebuda a l'email que ens heu indicat al formulari.

  PINNAE