FAQs Convocatòria 2022 d’impuls pel territori

Aquí us presentem una sèrie de preguntes amb la seva resposta sobre dubtes que han sorgit referents a la Convocatòria de projectes 2022 d’impuls pel territori de la Fundació Pinnae, per si us poden ajudar a resoldre les vostres qüestions:

  • Si sóc una entitat esportiva em puc presentar a la convocatòria? Sí, ja que la convocatòria està centrada en donar impuls a projectes que tinguin impacte en el territori. En aquesta edició es fa un èmfasi especial per a què a més d’entitats socials es presentin entitats esportives, culturals i mediambientals que aportin una perspectiva social.
  • Quines diferències hi ha entre la modalitat A i B? La modalitat A està dissenyada per donar empenta a entitats més petites l’import és; fins a 6.000€, es demanen menys requisits pel que fa a la formulació i l’entitat ha d’aportar un 10% del pressupost total. En canvi, la modalitat B està destinada a projectes més grans, l’import de la qual és fins a 15.000€ es demanen més requisits a nivell de formulació i l’entitat ha d’aportar un 20%.
  • Com sé a quina modalitat m’he de presentar? Cada entitat és lliure de presentar-se a la modalitat que desitgi. Aquestes estan dissenyades per a facilitar l’accés a diferents tipus de projectes i entitats.
  • En quines dates podem desenvolupar el projecte? El projecte presentat s’ha de desenvolupar durant la vigència del conveni. Els convenis es signaran des del setembre de 2022, per un període màxim de 12 mesos d’execució. En cap cas es podran signar convenis amb data posterior al 31/12/2022.
  • Si ja hem estat entitat seleccionada en edicions anteriors ens podem tornar a presentar? Sí, es pot tornar a presentar. En cas que sigui una nova edició del projecte ja seleccionat s’han d’introduir aprenentatges i canvis d’anys anteriors al llarg del projecte (pla de treball, col·laboració, persones destinatàries, etc.)
  • Si el projecte presentat és en col·laboració amb una altra entitat com ho reflectim al qüestionari? Es pot deixar constància de la col·laboració amb altres entitats en diferents apartats explicatius del projecte com el resum, el treball en el territori i detallar el seu desenvolupament en el pla de treball
  • Si el projecte pertany a diferents àmbits i/o es dirigeix a diverses persones destinatàries, quin d’ells selecciono? És important tenir en compte quin és l’objectiu general de la convocatòria, aquest pot ajudar a seleccionar l’opció prioritària per a nosaltres. Hi ha projectes que poden tenir més d’un element prioritari per igual. En aquests casos seleccioneu qualsevol dels dos.
  • Ens podem presentar a la mateixa convocatòria amb dos projectes diferents? No, en aquesta convocatòria només s’accepta un sol projecte per entitat.
PINNAE