Com presentar-se i terminis

BÀNNER WEB CAT

Presentació dels projectes:

El lliurament dels projectes es farà a través de l’apartat “Presenta la sol·licitud“, prèvia descàrrega i complementació del formulari de presentació a la modalitat escollida A o B. L’enviament es farà en document PDF.

Terminis:

El període de presentació de projectes queda establert entre 05/05/2020 i el 02/06/2020 (ambdós inclosos). En cap cas s’atendran projectes lliurats fora d’aquestes dates.

La valoració dels projectes es realitzarà per una entitat externa a la Fundació Pinnae amb experts avaluadors que seguiran amb rigor, transparència i objectivitat els criteris de valoració de les sol·licituds delimitats en aquestes bases, que s’ajusten al Codi Ètic vigent a la Fundació Pinnae. Aquesta valoració serà presentada al Patronat de la Fundació Pinnae, que actuarà com a Jurat i atorgarà els ajuts corresponents sol·licitats per les entitats.

L’adjudicació i resolució final dels ajuts es farà pública durant la segona quinzena de juliol de forma individualitzada als guanyadors i també es publicarà en aquesta web.

 
 
DESCARREGA LES BASES 2020
 
 
DESCARREGA FORMULARI MODALITAT A (fins 10.000€)
 
 
DESCARREGA FORMULARI MODALITAT B (10.001€-25.000€)
 
 
DESCARREGA EL MÒDEL D’ACORD
 
 
PRESENTA LA SOL·LICITUD
 
 
FORMULARI DE CONTACTE

PINNAE