Com presentar-se i terminis

BÀNNER WEB CAT

Presentació dels projectes:

El lliurament dels projectes es farà a través de l’apartat “Presenta la sol·licitud“, prèvia descàrrega i complementació del formulari de presentació. L’enviament es farà en document PDF.

Terminis:

El període de presentació de projectes queda establert entre 30/04/2019 i el 21/05/2019 (ambdós inclosos). En cap cas s’atendran projectes lliurats fora d’aquestes dates.

La valoració dels projectes es realitzarà per una entitat externa a la Fundació Pinnae amb experts avaluadors que seguiran amb rigor, transparència i objectivitat els criteris de valoració de les sol·licituds delimitats en aquestes bases, que s’ajusten al Codi Ètic vigent a la Fundació Pinnae. Aquesta valoració serà presentada al Patronat de la Fundació Pinnae, que actuarà com a Jurat i atorgarà els ajuts corresponents sol·licitats per les entitats.

L’adjudicació i resolució final dels ajuts es farà pública durant la segona quinzena de juliol de forma individualitzada als guanyadors i també es publicarà en aquesta web.

bases_impulssoliitud_impulsformulari_impulscontacte_impulsmodel-aconrd