Caixa Penedès es converteix en la fundació especial Pinnae

Ahir a Barcelona es va formalitzar la transformació de Caixa Penedès en Fundació Especial Pinnae i, aquesta tarda, a la seva seu de Vilafranca del Penedès, es constituirà el ple del seu Patronat

Fundacio Pinnae 1

VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 11 de juliol del 2013.- En ple procés de transformació de les antigues caixes d’estalvis, Caixa Penedès és ara la nova Fundació Especial Pinnae. L’acte oficial de constitució va tenir lloc ahir, a les dependències del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya –a Barcelona- en presència dels fins ara membres de la Comissió Gestora de la caixa d’estalvis, encapçalada pel seu president, Albert Carné, representant de la Generalitat de Catalunya en els processos de transformació de caixes d’estalvi en fundacions especials. Aquesta tarda, a la seu social de Vilafranca del Penedès (Carrer Parellada, 56-58), es constituirà el ple del seu Patronat.

En el marc d’un entorn social canviant, la nova Fundació Especial Pinnae neix amb la voluntat de donar resposta a noves demandes socials a través del treball en xarxa amb tots els actors de la societat civil.

Àrees d’actuació

En concret, la Fundació Pinnae és el resultat del procés de transformació d’una entitat de crèdit a una entitat de caire social. La nova Fundació es dedicarà, principalment, a la dinamització econòmica del territori i a la inserció sociolaboral, a través de l’autoocupació i el foment de l’emprenedoria social i econòmica a petita escala. Pinnae també es dedicarà a les àrees de l’assistència social i al foment de l’educació i la cultura, sota una perspectiva de gestió empresarial autònoma, arrelada al territori i sostenible en el temps.

Per a cadascun d’aquests tres eixos que marcaran l’activitat social de la Fundació, es posaran en marxa programes de treball singulars. Per a la dinamització econòmica i laboral, es proposa implementar el Programa “GENERA”, un Programa d’Inserció Social i Laboral, Auto-ocupació i Emprenedoria dissenyat amb col·laboració en xarxa amb Entitats Socials, comptant amb eines de suport com la formació, la capacitació, el voluntariat, l’acompanyament, i les microfinances. Els principals objectius d’aquest programa són la lluita contra la vulnerabilitat; el foment de la inserció sociolaboral, la promoció de l’ocupació, el combatiment de l’atur i l’impuls de l’esperit emprenedor.

En el camp de l’assistència social, Pinnae portarà a terme un Programa Territorial de Cohesió Social. Per a Pinnae, l’atenció als més necessitats és un dels tres pilars de la seva raó de ser. Per aquest motiu, la Residència Inglada Via de Vilafranca ha de seguir essent l’element vertebrador de l’acció social a la comarca, amb la qual cosa cal dotar-la dels mitjans necessaris perquè pugui ampliar la seva oferta de serveis i activitats a la societat penedesenca.

Per últim, en l’àmbit del foment de l’educació i la cultura, la Fundació Pinnae aplicarà un Programa de Promoció Cultural del que destaca un model de cessió dels seus espais a tercers per poder continuar fomentant la difusió cultural.

Govern

El Govern de la Fundació Pinnae recau en un patronat, òrgan col·legiat format per:

Miquel A. Garcia Barrachina, Tècnic informàtic. Representant de l’Associació Casal Societat La Principal, de la que n’és President.

Joan Raventós i Pujadó. Responsable del seguiment de les Relacions amb el Territori del Departament de Presidència de la Generalitat. Representant del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Antoni Rossell i Trens, Empresari i viticultor. Representant dels Castellers de Vilafranca, dels que n’és Vicepresident.

Martí Solé i Bordes, Advocat. Representant de la Fundació privada Mas Albornà, de la que n’és President.

Albert Colomer i Espinet. Director Executiu de la Fundació privada per a la Promoció de l’Autoocupació a Catalunya.

Maria Batet i Rovirosa. Entrenadora d’emprenedors, exdirectora del Centre Àgora i exregidora de promoció econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca.

Albert Calzada i Vilaseca, Empresari. President de Construcciones mecánicas J. Serra SAS i President fundador de la Unió Empresarial del Penedès.

Jaume Munné i Vallés, Empresari. President de l’Assemblea Comarcal de l’Alt Penedès de Creu Roja.

Finançament

La Fundació Especial Pinnae, com a hereva de la posició accionarial de Caixa Penedès en el Banc BMN, hauria de nodrir-se dels dividends que li reporti tal condició. Tanmateix, la pròpia conjuntura del sistema financer així com el pla de devolució dels ajuts públics de BMN cap al FROB fan preveure que la Fundació haurà d’emprar els seus propis recursos i/o generar activitats que li reportin diners addicionals. Alhora, també es preveu -dins del pla d’actuacions de la nova Fundació- realitzar la fusió amb la actual Fundació Privada Caixa Penedès.