La Fundació Pinnae dóna suport a la restauració i a la biodiversitat dels boscos

Avui, 21 de març és el Dia Internacional dels Boscos. És per aquest motiu que parlem de dues associacions seleccionades a l’última convocatòria de projectes d’Impuls pel Territori de la Fundació Pinnae que treballen per a la conservació i cura d’aquests espais naturals.

La primera entitat és l’Associació per la Recuperació dels Boscos Autòctons al Sistema Litoral (ARBA Litoral). Des de la Fundació Pinnae donem suport al projecte “Custòdia i restauració ambiental del corredor del Foix”. 

L’objectiu general d’aquest projecte és afavorir la connexió ecològica entre els espais naturals protegits de la Serralada Litoral (Parcs de Foix, Olèrdola i Garraf) amb els del mar Mediterrani (Desembocadura del riu Foix, platges i fons marins de la Xarxa Natura 2000) a través d’una plana fèrtil conreada i urbanitzada. 

ARBA Litoral ha desenvolupat una metodologia de restauració ambiental específica per als boscos de ribera (Plantació en Laberint) basada en la imitació del fenomen de successió ecològica; en aquest cas de bardissa cap a bosc caducifoli de roure, om o freixe. Consisteix en retallar passadissos dins els esbarzers, sense destruir-los i aprofitar les condicions preforestals que aquesta comunitat secundària ofereix per plantar joves espècies arbòries destinades a dominar una futura comunitat forestal més madura.

En aquest projecte es restaura un tram de riu i, alhora, es fa el manteniment del tram restaurat l’any anterior.

La segona entitat és l’Associació Forest Horses que té com a finalitat la restauració forestal i la sensibilització ambiental.

Des de la Fundació Pinnae, donem suport al projecte “Impulsant la biodiversitat als boscos del Penedès” que consisteix a portar diversos cavalls als boscos de Sant Quintí de Mediona a fer pastura lliure amb l’objectiu que obrin camins i netegin zones amb risc d’incendi. Els èquids, doncs fan la tasca de prevenció contra incendis, obren camins que actuen de tallafocs naturals per zones intransitables per a l’humà, i potencien una neteja del bosc sostenible. Per a poder portar un correcte maneig de les zones de campeig que l’impacte del cavall sigui positiu en l’ecosistema, des de l’Associació han creat un pla de rotacions el qual es basa a moure els èquids de tancat segons les diferents èpoques de l’any.

Anteriorment, aquesta iniciativa es va implementar a Olesa de Bonesvalls durant dos anys amb resultats molt favorables. És per això que van decidir estendre els beneficis a altres boscos de la zona.

Podeu trobar més informació a les pàgines web oficials de les dues associacions: 

ARBA Sistema Litoral Català (arbalitoral.org)

Inici (foresthorses.wixsite.com)