Avalis aposta per donar suport a les entitats del Tercer Sector signant conveni amb la Fundació Pinnae

El passat 31 de maig de 2016 la Fundació Pinnae i Avalis van rubricar la signatura d’un conveni per coordinar esforços a favor de les organitzacions especialment compromeses en la lluita contra l’exclusió social i la contribució a la dinamització econòmica.

Pinnae, dins la seva activitat, dóna suport financer a les entitats del Tercer Sector que encetin nous projectes ocupacionals o que sol·licitin l’avançament de les subvencions pendents de rebre per part de l’Administració, amb la finalitat d’impulsar activitats en els àmbits de l’assistència a les persones més vulnerables o en risc d’exclusió, valors que van veure néixer la Fundació Pinnae el 2013 i que segueixen vigents.

Avalis de Catalunya, SGR, és una Societat de Garantia Recíproca constituïda el 2003 gràcies a l’impuls de la Generalitat de Catalunya que facilita l’accés al finançament de pimes, autònoms i entitats sense ànim de lucre.

El conveni entre Avalis i Pinnae garanteix que les operacions ateses per la Fundació Pinnae siguin validades per aquest organisme de garantia que opera a Catalunya amb la finalitat que esdevinguin projectes sòlids, ben orientats, generadors de valor, amb una vocació i tasca assistencial i social rellevant depenent de l’experiència de cada entitat del Tercer Sector i amb grans garanties d’èxit.

El Tercer Sector de Catalunya vetlla per la cura de més de 30.000 persones amb discapacitat intel·lectual, donant suport, oferint oportunitats, potenciant les capacitats i millorant la seva qualitat de vida. D’aquesta forma, la Fundació Pinnae continua fidel al seu esperit fundacional i avança cap a un escenari que li aporti les garanties necessàries per fer viable el seu creixement.