25.770 persones han participat en les activitats de la Fundació Pinnae l’any 2023

La fundació, ha presentat el balanç de les 102 activitats organitzades durant el darrer exercici.

El Fòrum Berger Balaguer rep el distintiu Biosphere i de Punt d’Informació Turística

L’entitat celebra aquestes magnífiques xifres de tancament d’any pel que fa al nombre d’activitats organitzades tant en els espais propis com en els externs. Així doncs, es va tancar l’any l’increment del 12,09% respecte el 2023 en el nombre d’activitats organitzades i amb l’augment del 4,60% en el nombre d’usuaris participants. Les activitats s’han organitzat tant a l’Espai Cultural Fòrum Berger com en espais externs.

La Fundació Pinnae continua la seva tasca a l’Espai Cultural Fòrum Berger Balaguer, com a centre de promoció i difusió d’activitats culturals i artístiques, posant a disposició de persones i entitats, els seus espais: l’Aula de Cultura, l’Auditori i l’Espai Museu Berger Balaguer per celebrar-hi exposicions, concerts, conferències, reunions, congressos i altres activitats en un entorn modernista ubicat al centre de Vilafranca  i adaptat en totes les necessitats tècniques, acústiques i d’accessibilitat.

Recentment a l’auditori s’ha instal·lat bucles magnètics que faciliten la recepció de la informació directament als aparells dels usuaris amb pèrdua auditiva a través d’un sistema magnètic i eliminant qualsevol interferència. Aquesta nova tecnologia auditiva converteix el senyal d’àudio en un camp magnètic captat pels audiòfons o els implants.

En aquesta línia permanent de fer els espais més amables i acollidors i en consonància amb el compromís de la Fundació Pinnae en la sostenibilitat i la preservació del medi-ambient, i tanmateix conscients de l’impacte mediambiental en el context actual d’emergència climàtica per compensar  la petjada de carboni, s’ha donat l’impuls a la generació d’energia verda amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques en la coberta de l’edifici del Fòrum Berger i s’ha equipat d’un nou sistema de climatització millorant la seva eficiència energètica.

Cal destacar aquest passat 2023 la celebració del 10è aniversari de la Fundació Pinnae, on més de 1.800 persones van assistir en els diferents Música, patrimoni, cinema i medi ambient que van estar les temàtiques centrals dels actes que es van programar.

El Fòrum Berger Balaguer rep el distintiu Biosphere pel seu compromís en la Sostenibilitat

Dins els compromisos de la Fundació Especial Pinnae hi ha també la dinamització econòmica, l’impuls del territori, la cohesió econòmica i social, i especialment també, la preservació del medi ambient, l’eficiència i la sostenibilitat.

Predicant amb l’exemple i després d’un any de treball intens, per tal de dotar l’Espai Cultural del Fòrum Berger i Balaguer de sistemes i infraestructures per disminuir la nostra petjada de carboni, formant-nos i sensibilitzant-nos, per deixar un món millor per a les següents generacions, el passat 21 de febrer vam rebre la certificació Biosphere, de turisme sostenible, i el distintiu de Punt d’Informació Turística, des d’on ens sumem per estimular el valor dels serveis i de les activitats de les empreses i de les entitats del territori.